Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Регистрация на фирми

Ако сте решили да започнете свой собствен бизнес и се нуждаете от регистрация на фирма, ние от счетоводна кантора ДМД Финанс ще ви помогнем

Какви са стъпките по регистрацията

Преди да предприемете тази стъпка трябва да си отговорите на няколко
въпроса:

 • Определяте формата на дружестовото


Ако само вие ще бъдете собственик е необходимо да се регистрира ЕООД.
Ако ще имате съдружник е необходимо да се регистрира ООД

 • Избирате име и адрес на дружестовото


Може да проверите дали името е свободно като последвате този линк: https://portal.registryagency.bg/CR/Reports/RightsForCompany
Най-честата практика е адресът да бъде този, на който живеете или този по лична карта

 • Ние изготвяме всички необходими документи и ви ги предоставяме за подписване
 • Посещавате нотариус пред когото заверявате подписа на управителя
 • Откривате банкова сметка, където внасяте капитала на дружестовото.
Регистрация по ДДС

Има два вида регистрация по ДДС – по избор и задължителна:

 • Регистрация по избор – всяко дружество може да се регистрира по ДДС по свое желание

Задължителна регистрация – има няколко основни обстоятелства, които изискват задължителна регистрация по ЗДДС;

 • Дружества, които имат оборот над 100 000 лв за последните 12 последователни месеца;
 • Дружества, който имат обща стойност на Вътреобщостно придобиване (покупка на стоки от регистриран по ДДС доставчик от ЕС) над 20 000 лв. за календарната година;
 • Дружества, които получават услуги от доставчици от ЕС или извън ЕС  Направи запитване   Запитване