Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Какво предлагаме като Счетоводни услуги:
 • Текуща обработка на счетоводни документи
 • Регистрация по ДДС и ОСС
 • Подготвяне и подаване на ДДС декларация, ОСС декларация и Интрастат
 • Изготвяне на междинни и годишни отчети
 • Изготвяне на справки за нуждите на НАП, НСИ, НОИ и банки
 • Изготвяне и подаване на ГФО, ГДД и Статистически отчети  Направи запитване   Запитване